2 Samuel 16:17

SVMaar Absalom zeide tot Husai: Is dit uw weldadigheid aan uw vriend? Waarom zijt gij niet met uw vriend getogen?
WLCוַיֹּ֤אמֶר אַבְשָׁלֹום֙ אֶל־חוּשַׁ֔י זֶ֥ה חַסְדְּךָ֖ אֶת־רֵעֶ֑ךָ לָ֥מָּה לֹֽא־הָלַ֖כְתָּ אֶת־רֵעֶֽךָ׃
Trans.wayyō’mer ’aḇəšālwōm ’el-ḥûšay zeh ḥasədəḵā ’eṯ-rē‘eḵā lāmmâ lō’-hālaḵətā ’eṯ-rē‘eḵā:

Algemeen

Zie ook: Absalom, Husai, Vrienden

Aantekeningen

Maar Absalom zeide tot Husai: Is dit uw weldadigheid aan uw vriend? Waarom zijt gij niet met uw vriend getogen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַ

-

יֹּ֤אמֶר

zeide

אַבְשָׁלוֹם֙

Maar Absalom

אֶל־

tot

חוּשַׁ֔י

Husai

זֶ֥ה

Is dit

חַסְדְּךָ֖

uw weldadigheid

אֶת־

-

רֵעֶ֑ךָ

aan uw vriend

לָ֥

-

מָּה

Waarom

לֹֽא־

zijt gij niet

הָלַ֖כְתָּ

getogen

אֶת־

-

רֵעֶֽךָ

met uw vriend


Maar Absalom zeide tot Husai: Is dit uw weldadigheid aan uw vriend? Waarom zijt gij niet met uw vriend getogen?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!