Lukas 19:33

SVEn als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelve tot hen: Waarom ontbindt gij het veulen?
Steph λυοντων δε αυτων τον πωλον ειπον οι κυριοι αυτου προς αυτους τι λυετε τον πωλον
Trans.lyontōn de autōn ton pōlon eipon oi kyrioi autou pros autous ti lyete ton pōlon

Aantekeningen

En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelve tot hen: Waarom ontbindt gij het veulen?


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

λυοντων
ontbonden

-
δε
En
αυτων
van hetzelve
τον
-
πωλον
als zij het veulen
ειπον
zeiden

-
οι
-
κυριοι
de heren
αυτου
hen
προς
tot
αυτους
-
τι
Waarom
λυετε
ontbindt gij

-
τον
-
πωλον
het veulen

En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelve tot hen: Waarom ontbindt gij het veulen?


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!