G2 Ἀαρών
Aaron
Taal: Grieks

Onderwerpen

Aaron,

Woordstudie

Komt 5x voor in de Bijbel.

Aäron, m; van Hebreeuwse oorsprong אַהֲרוֹןH00175 ("licht-brenger")


De broer van Mozes, de eerste hogepriester van Israël en hoofd van het hele priesterschap.


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!