G9 Ἀβιληνή
Abilene
Taal: Grieks

Onderwerpen

Abilene (plaats),

Woordstudie

Komt 1x voor in de Bijbel.

Abiléne, vr van vreemde oorsprong, cf. אָבֵל H00058;


Abilene = "grazige weide" 1) een gebied in Syri‰ tussen de Libanon en de Hermon, 29 km ten noordwesten van Damascus in een merkwaardig ravijn dat "Suk Wadi Barada" heet.


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!