G17 ἀγαθοποιός
goeddoende, deugdzaam
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in de Bijbel.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

agatho'poios, bn van ἀγαθός G00018 en ποιέω G04160; TDNT - 1:17,3;


juist handelend, goeddoende, deugdzaam


Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀγαθοποιέω G15 "goed doen, handelen"; Grieks ἀγαθοποιΐα G16 "weldoen, deugd"; Grieks ποιέω G4160 "maken";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Sieraden algemeen