G17 ἀγαθοποιός
goeddoende, deugdzaam
Taal: Grieks

Woordstudie

Komt 1x voor in de Bijbel.

agatho'poios, bn van ἀγαθός G00018 en ποιέω G04160; TDNT - 1:17,3;


juist handelend, goeddoende, deugdzaam


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!