G18 ἀγαθός
oprecht, eerbaar
Taal: Grieks

Woordstudie

Komt 102x voor in de Bijbel.

agathos, bn een grondwoord; TDNT - 1:10,3;


1) van goede aard 2) nuttig, heilzaam 3) goed, aangenaam, prettig, blij, gelukkig 4) voortreffelijk 5) oprecht, eerbaar


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!