G19 ἀγαθωσύνη
oprechtheid, goedheid, vriendelijkheid
Taal: Grieks

Woordstudie

Komt 4x voor in de Bijbel.

aga'thosune, zn vr van ἀγαθός G00018; TDNT - 1:18,3;


oprechtheid van hart en leven, goedheid, vriendelijkheid


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!