G20 ἀγαλλίασις
verrukking, grote vreugde, blijdschap, vreugde (grote)
Taal: Grieks

Woordstudie

Komt 5x voor in de Bijbel.

zn vr, van ἀγαλλιάω G00021; TDNT - 1:19,4;


verrukking, grote vreugde, blijdschap
Op feesten werden de mensen met de "olie der vreugde" gezalfd. In Hebr. 1:9 zinspeelt Paulus op de begin-ceremonie van de zalving, en gebruikt dit als een symbool van de goddelijke macht en majesteit waartoe de Zoon van God verheven is.


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!