G20 ἀγαλλίασις
verrukking, grote vreugde, blijdschap, vreugde (grote)
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 5x voor in de Bijbel.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

zn vr, van ἀγαλλιάω G00021; TDNT - 1:19,4;


verrukking, grote vreugde, blijdschap
Op feesten werden de mensen met de "olie der vreugde" gezalfd. In Hebr. 1:9 zinspeelt Paulus op de begin-ceremonie van de zalving, en gebruikt dit als een symbool van de goddelijke macht en majesteit waartoe de Zoon van God verheven is.


Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἀγαλλιάω G21 "verblijden, verheugen";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Boeken algemeen