G27 ἀγαπητός
geliefd, geacht, dierbaar, liefde waardig
Taal: Grieks

Woordstudie

Komt 62x voor in de Bijbel.

bn, van ἀγαπάω G00025; TDNT - 1:21,5;


geliefd, geacht, dierbaar, liefde waardig


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!