G28 Ἄγαρ
Hagar
Taal: Grieks

Onderwerpen

Hagar,

Woordstudie

Komt 2x voor in de Bijbel.

vr, van Hebreeuwse oorsprong H01904; TDNT - 1:55,10;


Hagar = "vlucht"
1) Abrahams bijvrouw en moeder van Ismaël


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!