G35 ἀγενεαλόγητος
afstamming onbekend
Taal: Grieks

Woordstudie

Komt 1x voor in de Bijbel.

bn, van G00001 (als ontkennende voorvoegsel) en G01075; TDNT - 1:665,114;


iemand van wie de afstamming onbekend is, zonder genealogie


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!