G37 ἁγιάζω
reinigen
Taal: Grieks

Woordstudie

Komt 29x voor in de Bijbel.

hagi'azo, ww van ἅγιος G00040; TDNT - 1:111,14;


1) erkennen, eerbiedwaardig of heilig zijn; 2) apart zetten van profane dingen en toewijden aan God; 2a) dingen aan God wijden; 2b) mensen aan God wijden; 3) reinigen; 3a) uitwendig schoonmaken; 3b) door verzoening reinigen: vrij van de zondeschuld; 3c) inwendig reinigen door de vernieuwing van de ziel


Bronnen


Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!