G39 ἅγιον
zuiver, zonder zonde, heilig
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 13x voor in de Bijbel.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

hagion, bn onzijdig van ἅγιος G00040;


1) eerbiedwaardig, verering waard 1a) van dingen die, omdat ze enig verband hebben met God, een zekere onderscheiding en recht op eerbied hebben, zoals plaatsen die heilig zijn voor God en niet ontwijd mogen worden 1b) van personen van wiens diensten God gebruik maakt, zoals b.v. apostelen 2) apart gezet voor God om, als het ware, uitsluitend van Hem te zijn 3) diensten en offeranden 3a) bereid voor God met plechtige rite, rein, schoon 4) in morele zin, zuiver, zonder zonde, heilig


Bronnen

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἅγιος G40 "heilige, heilig (iets zeer)";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel