G50 ἀγνοέω
onwetend zijn, dwalen, ongelijk hebben, onbekend, niet weten
Taal: Grieks

Woordstudie

Komt 22x voor in de Bijbel.

agno'eo, ww van α G00001 (als ontkennend voorvoegsel) en νοιέω G03539; TDNT - 1:115,18;


1) onwetend zijn, niet weten of kennen 2) niet te begrijpen, onbekend 3) dwalen of zondigen door vergissing, ongelijk hebben


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!