G52 ἄγνοια
gebrek aan kennis, kennisgebrek, onwetendheid
Taal: Grieks

Woordstudie

Komt 4x voor in de Bijbel.

ag'noia, zn vr van ἀγνοέω G00050; TDNT - 1:116,18;


gebrek aan kennis, onwetendheid 1) in het bijzonder van goddelijke dingen 2) van morele blindheid


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!