G54 ἁγνότης
reinheid, kuisheid, oprecht van leven
Taal: Grieks

Woordstudie

Komt 1x voor in de Bijbel.

hag'notes, zn vr van ἁγνός G00053; TDNT - 1:124,19;


reinheid, kuisheid, oprecht van leven


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!