G56 ἀγνωσία
onwetenheid
Taal: Grieks

Woordstudie

Komt 2x voor in de Bijbel.

agno'sia, zn vr van α G00001 (als ontkennend voorvoegsel) en γνῶσις G01108; TDNT - 1:116,18;


onwetendheid


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!