G57 ἄγνωστος
onbekend, vergeten
Taal: Grieks

Woordstudie

Komt 1x voor in de Bijbel.

'agnoostos, bn van α G00001 (als ontkennend voorvoegsel) en γνωστός G01110; TDNT - 1:119,18;


onbekend, vergeten

Epimenides, een Kretenzer, kwam naar Athene om een eind te maken aan de pest en offerde schapen op altaren die als naam van een god alleen maar als opschrift "onbekende god" hadden. Tenminste een van deze altaren bestond nog in de tijd van Paulus.


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!