Het Israëlisme en de plaats van Christus
christocentrische interpretatie van Bijbelse
Auteur: Stefan Paas

Samenvatting

"Wie vanuit de christelijke theologie spreekt over Israël, raakt niet alleen aan internationale politieke vragen of maatschappelijke stellingnames maar ook aan de kernvragen van geloof en theologie, zoals: Hoe verhoudt God zich tot de volken in deze wereld? Is er bij Hem geen "aanzien des persoons', maar toch nog wel "aanzien des volks'? Hoe lezen wij de Bijbel? In hoeverre dienen wij het Nieuwe Testament te gebruiken om het Oude Testament te duiden? Wat is de plaats van Christus in de theologie? Hoever reikt de verlossing door Christus? Geldt die voor Joden en niet-Joden op gelijke wijze? Moeten christenen nog de Joodse feesten houden? Welke plaats heeft het volk Israël in de toekomst? Belangrijke vragen over de Godsleer, hermeneutiek, Christologie, soteriologie, praktische theologie en eschatologie. Het onderwerp van de bundel die voor u ligt is daarom theologisch gezien uitermate belangrijk.'
Prof. Dr. Wido van Peursen
(Hoogleraar Oude Testament aan de Vrije Universiteit te Amsterdam)

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Het Israëlisme en de plaats van Christus christocentrische interpretatie van Bijbelse
Auteur Stefan Paas
Uitgever Boekscout
Jaar Verschenen 2017
Taal nl
Pagina's pp. 328
ISBN139789402241143
Onderwerp

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!