Levi's eerste kerstfeest
jeugdverhalen over jodenbekering (1792-2015)

Samenvatting

Christenen moeten de joden respecteren want zij zijn Gods uitverkoren volk en Jezus was ook joods. Maar de joden moeten wel bekeerd worden: zij dienen Jezus als de Messias te erkennen.

Dat is de kernboodschap van veel jeugdverhalen over jodenbekering. Ewoud Sanders onderzoekt in deze studie tachtig van die verhalen: 13 katholieke en 67 protestantse. Hij brengt hun herkomst en drukgeschiedenis in beeld, plaatst ze in hun historische context, onderzoekt hoe ze indertijd werden ontvangen en analyseert de verhaalpatronen.

Jeugdverhalen over jodenbekering zijn geen marginaal verschijnsel: sommige verhalen zijn in de 20ste eeuw in enorme oplages verspreid. Ze verschenen in boekvorm, als krantenfeuilleton, in tijdschriften, schoolboeken, als kerstgeschenk of als toneelstuk. Het is ook geen historisch verschijnsel: dergelijke bekeringsverhalen verschijnen nog altijd.

De filosemitische boodschap (wij koesteren de joden) gaat van oudsher hand in hand met antisemitisme. Joodse kinderen die door hun ouders grof worden mishandeld omdat zij zich willen bekeren, joden die op de grond spugen als zij over ‘vuile christenen’ of ‘vuile gojim’ praten – dergelijke verhalen worden momenteel aanbevolen aan gereformeerde kinderen vanaf elf jaar.

‘Ewoud Sanders laat op een overtuigende, ingetogen manier zien dat in de jongste jeugdverhalen over jodenbekering 19de-eeuwse elementen opduiken die ik persoonlijk als schokkend heb ervaren. Dat maakt zijn boek in mijn ogen ook maatschappelijk relevant.’

Nicoline van der Sijs, hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands

‘Sanders legt in dit gedegen werk op een zakelijke manier een gevoelige geschiedenis bloot die ook onder joodse letterkundigen en historici nagenoeg onbekend is.’

Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Historisch Museum en bijzonder hoogleraar geschiedenis van het Joodse Boek aan de Universiteit van Amsterdam

Recensie

Boekinformatie

Titel Levi's eerste kerstfeest jeugdverhalen over jodenbekering (1792-2015)
Auteur Ewoud Sanders
Uitgever Vantilt
Jaar Verschenen 2016
Taal nl
Pagina's pp. 400
ISBN139789460042881
Onderwerp Antisemitisme

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!