Hebreeuwse Transliteratie
Hieronder volgt de systematiek die is gevolgd bij de transliteratie van de Hebreeuwse tekst. De Godsnaam is in de transliteratie weergegeven als JHWH, dit om te voorkomen dat deze niet ongepast uitgesproken wordt.
De transliteratie is niet direct geschikt voor de uitspraak van de tekst.
TransliteratieHebreeuws
ahַהּ
aַח
aַע
āhָהּ
ûוּ
:׃
’’אּ
א
bבּ
ב
gגּ
ג
dדּ
ד
hhהּ
hה
wwוּ
wו
zzזּ
zז
ḥḥחּ
ח
ṭṭטּ
ט
yod
yyיּ
yי
ḵḵךּ
ך
kכּ
כ
llלּ
lל
mmמּ
mם
mמ
nnנּ
nן
nנ
ssסּ
sס
ע
pפּ
fפ
fףּ
fף
ṣṣצּ
ץ
צ
qqקּ
qק
rrרּ
rר
śśשּׂ
śשׂ
ššשּׁ
šשׁ
ssשּ
sש
tתּ
ת
wwװ
wyױ
yyײ
âָה
îyִיּ
îִי
êֵי
ôוֹ
ōֹ
āָ
ēֵ
iִ
eֶ
aַ
uֻ
əְ
ăֲ
ĕֱ
ŏֳ
'׳
"״
-־
:׃

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Mobile & Tablets