Abaddon

Bijbelteksten

Job 26:6De hel is naakt voor Hem, en geen deksel is er voor het verderf.
Job 28:22Het verderf en de dood zeggen: Haar gerucht hebben wij met onze oren gehoord.
Job 31:12Want dat is een vuur, hetwelk tot de verderving toe verteert, en al mijn inkomen uitgeworteld zou hebben.
Psalm 88:12Zal Uw goedertierenheid in het graf verteld worden, Uw getrouwheid in het verderf?
Spreuken 15:11De hel en het verderf zijn voor den HEERE; hoeveel te meer de harten van des mensen kinderen?
Spreuken 17:20Wie verdraaid is van hart, zal het goede niet vinden; en die verkeerd is met zijn tong, zal in het kwaad vallen.
Openbaring 9:11En zij hadden over zich tot een koning den engel des afgronds; zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon, en in de Griekse [taal] had hij den naam Apollyon.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel