4Q376

Bijbelteksten

Ezra 2:63En Hattirsatha zeide tot hen, dat zij van de heiligste dingen niet zouden eten, totdat er een priester stond met urim en met thummim.

Sieraden algemeen