Sopater

Bijbelteksten

Handelingen 20:4En hem vergezelschapte tot in Azie Sopater van Berea; en van de Thessalonicensen Aristarchus en Sekundus; en Gajus van Derbe, en Timotheus en van die van Azie Tychikus en Trofimus.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel