Verbond
ἀσύνθετος G802 "eenvoudig, verbond verbrekend", διαθήκη G1242 "verbond, overeenkomst, testament", διατίθεμαι G1303 "beschikken, verbond sluiten, contract sluiten", בְּרִית H1285 "vredesverbond, zoutverbond, verbond, broederbond, bondgenoten",

Zie ook: Dieren (verbond), Verbond (nieuw), Verbond (zout-), Verbondstheologie,

Een verbond bevat de afspraken die voortvloeien uit een bondgenootschap of alliantie tussen twee of meer partijen, welke zowel personen, landen, als organisaties kunnen zijn.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel komen we een tweetal categorieën verbonden tegen:

  1. tussen God en de mens of schepping;
  2. tussen personen of staten.

Verbond tussen God en de mens of schepping

Voorbeelden in de Bijbel vinden we als God een verbond sluit met Abraham

Andere verbonden zijn: Dieren (verbond), Verbond (nieuw), Verbond (zout-), Verbondstheologie,


Verbond tussen personen of staten

Zo lezen we in Genesis 14:13 dat Abram een bondgenootschap heeft met de Amorieten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!