Staar
קוּם H6965 "opstaan, staar",

Zie ook: Beeldbank, Oog (lichaamsdeel), Ziekte,

Staar is een veelvoorkomende oogziekte. Het kan aan één oog voorkomen maar ook aan beide. Voor in het oog, achter de pupil ligt de ooglens. Deze is helder en doorzichtig. Daardoor kan het licht er ongehinderd doorheen vallen op het netvlies en kunnen we beelden scherp zien. Bij staar (cataract) wordt de ooglens troebel. Hierdoor kan het licht het netvlies niet meer goed bereiken en gaan we waziger zie (Oogfonds). De ogen van mensen die aan staar lijden hebben daardoor een witte doffe glans.

Inhoud

Bijbel

Van diverse personen wordt gezegd dat ze leden aan staar, zoals bij Izak (Gen. 27:1), Jakob (Gen. 48:10) en Eli (1 Sam. 3:2; 4:15), Ahia (1 Kon. 14:4) en gezien hun leeftijd leden ze allemaal aan Cataract of grauwe staar, wat een typische ouderdomsziekte is.

Van Mozes wordt gezegd dat zijn oog nog ongebroken was – blijkbaar was slecht zicht op je ouwe dag zo normaal dat het gold als een speciale zegen als je nog scherp zag (Deut. 34:7). Het is niet voor niets dat we in Prediker de cryptische omschrijving lezen "die door de vensteren zien, verduisterd zullen worden" (Pred. 12:3).


Ziektebeschrijving

Staar is de benaming voor twee zeer verschillende oogziekten, glaucoom en cataract, die vooral bij ouderen voorkomen en leiden tot verlies van het gezichtsvermogen.

Dieren

Staar komt niet alleen bij mensen voor, maar ook bij (zoog)dieren zien we dat als die ouder worden ze kunnen lijden aan staar.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!