Marcus Antonius Felix
Φῆλιξ G5344 "Felix",

Zie ook: Drusilla, Herodes Dynastie,

Marcus Antonius Felix: Romeins stadhouder van Judaea (52-58)., ook bekend als Claudius Felix.

Inhoud

Bijbel

In het Nieuwe Testament verschijnt de apostel Paulus voor Felix in zijn hoedanigheid als procurator (Handelingen 24:24-27), naar aanleiding van een aanklacht van de hogepriester Ananias. Deze gebeurtenis vond plaats zo'n twee jaar voor het einde van Felix' ambtsperiode. Felix werd bij die gelegenheid vergezeld van Drusilla, wellicht omdat zij een Jodin was en dus beter op de hoogte van de Joodse godsdienst en tradities waarop de aanklacht betrekking had. Felix kwam niet tot een uitspraak, maar hield Paulus in gevangenschap en hoopte om steekpenningen van Paulus te ontvangen.


Geschiedenis

Felix was een vrijgelaten huisslaaf van de keizerlijke familie, vermoedelijk van Antonia, de moeder van keizer Claudius. Zijn broer Pallas – eveneens een vrijgelaten huisslaaf van Antonia – was een gunsteling van de keizer en wist gedaan te krijgen dat Felix benoemd werd tot procurator over Judea. Daarmee was hij de opvolger van Venditius Cumanus.

Door opstanden van nationalistische groeperingen zoals de Zeloten, trad Felix met harde hand op. De Romeinse geschiedschrijver Tacitus merkt op: "Met iedere vorm van wreedheid en lust oefende hij de koninklijke macht uit met de mentaliteit van een slaaf" (Tacitus, Historiae 5, 9). Omdat hij de onrusten niet onder controle kreeg werd hij teruggeroepen naar Rome door Nero (60 n.C.). Volgens Flavius Josephus heeft Felix het aan zijn broer Pallas te danken dat hij niet wegens wanbestuur veroordeeld is, ondanks dat een Joodse delegatie bij de keizer een aanklacht tegen hem had ingediend (Flavius Josephus, Antiquitates Iudaicae 20, 182).

Huwelijken

Felix is driemaal getrouwd geweest (Suetonius, Claudius, 28). Een van zijn eerste twee vrouwen was een kleindochter van Marcus Antonius en Cleopatra VII. De naam van de andere vrouw is niet bekend.

Felix' derde vrouw was Drusilla, een dochter van Herodes Agrippa I. Zij verliet haar eerdere echtgenoot Azizus, die heerste over Emesa, om met Felix te kunnen trouwen. Wellicht probeerde Felix via dit huwelijk nauwere banden te krijgen met de familie van de Herodianen. Felix en Drusilla kregen een zoon, Agrippa. Deze Agrippa kwam om het leven bij de uitbarsting van de Vesuvius in 79 n.C. Of Felix en Drusilla nog meer kinderen kregen, is niet bekend, al menen sommige historici op grond van gevonden inscripties dat dit inderdaad het geval is geweest.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!