Reuzen
זַמְזֹם H2157 "Zanzummieten", נְפִיל H5303 "reuzen, Nephiliem, Orion", רָפָא H7497 "Rephaim, giant",

Reus is de aanduiding voor een bijzonder lang iemand, of een groot mythisch wezen met een antropomorf uiterlijk.

Inhoud

Bijbel

De gemiddelde mens in die tijd van ongeveer 1,60 lang en mensen die langer waren werden vaak als reuzen beschreven. Hieronder een lijstje met Bijbelse personen waarvan de lengte (bij benadering) bekend is:

Persoon Lengte beschrijving Lengte Bijbeltekst Opmerkingen
Og, koning van Basan Deut. 3:11 Had een groot bed van 9 ellen lang en 4 ellen breed
Koning Saul kop langer dan anderen 1.82 m 1 Sam. 9:2
Koning David 1.82 m 1 Sam. 17:39 Minstens zo lang als Saul, want deze bood hem zijn uitrusting aan en er wordt alleen vermeld dat David niet gewend was om deze te dragen.
Goliath 6 el + 1 span 2.89 m 1 Sam. 17:4 Volgens de LXX ong. 2 meter
Egyptische man 5 el 2.22 m 2 Sam. 23:21; 1 Kron. 11:23
Beth-Halachmi / Lachmi 2 Sam. 21:19 De broer van Goliath
Zoon van Rafa 2 Sam. 21:20 Een man met 6 vingers/tenen. familie van Rafa

Nefilim

Nefilim (נְפִילִים‎ H5303); komt alleen in het meervoud voor in Gen. 6:4 waar ze בְּנֵ֤י הָֽאֱלֹהִים֙ "zonen Gods" ("goden zonen"?) worden genoemd en in Num. 13:33 waar het meer in overdrachtelijke zin wordt gegeven. De etymologie is onzeker (Gesenius; Abarim; BDB 1591; Klein, p. 421), misschien van נָפַל H5307 "vallen" (M. Jastrow, p. 915; Klein, p. 421) of נֶפֶל H5309 "misgeboorte" (Abarim; Klein, p. 421).

Wie waren deze nefilim, waren het echte reuzen en waarom worden ze zonen Gods genoemd. In het betreffende gedeelte in Genesis lezen we dat ze gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en dat dit een aanleiding zou zijn geweest voor God om door middel van de zondvloed de aarde te vernietigen. Dit betekent dus dat deze nefilim niet meer schade konden toebrengen na de zondvloed, omdat of ze er niet meer waren of in macht waren ingeperkt (ie. ze hadden geen gemeenschap meer met de mensen).

Er zijn een drietal verklaringen wie deze nefilim geweest konden zijn. In de kanttekeningen van de Statenvertaling lezen we "Het Hebr. woord komt van vallen, omdat zij, van God afvallig zijnde, de mensen met allerlei wrevel en tirannie overvielen, God noch mensen vrezende; waardoor een ieder, die hen zag, het hart als ontviel. Dit wordt hier ook verhaald als een bijzondere oorzaak van Gods toorn." Dit geeft wel een verklaring wat ze deden en welk ontzag ze inboezemden, maar niet wie ze waren.

Een theorie, die vooral vroeger werd aangehangen, is dat het gevallen engelen waren (demonen) die seks hadden met de mensen en dat hun nageslacht de reuzen, de geweldigen, waren. Deze theorie wordt tegenwoordig vaak afgewezen op een verkeerde interpretatie van Mat. 22:30 "Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; maar zij zijn als engelen Gods in de hemel." Een andere mogelijkheid is dat het geen gevallen engelen waren, maar echte reuzen die dan niet menselijk zouden zijn geweest. In beide gevallen zou dan sprake zijn van bestialiteit en zou dan een aanleiding zijn geweest voor Gods toorn. Aanhangers van deze theorie moeten wel beseffen dat er complicaties zijn waar een antwoord op gevonden moet worden. Bekend is dat als dieren gekruist worden met andere dieren er soms wel nakomelingen komen, waarvan sommigen inderdaad groter zijn dan de ouders, maar dat deze altijd steriel zijn. Men moet zich dan ook afvragen of dit ook zo was met deze interactie van de nefilim en de mensen.

Een tweede theorie gaat ervan uit dat met de zonen Gods de afstammelingen van Seth worden bedoeld die een relatie aangingen met de goddeloze afstammelingen van Kaïn. De theorie gaat ervan uit dat de gelovigen geen verbinding mogen aangaan met ongelovigen (cf. Deut. 23:4; 2 Cor. 6:14) en dat het nageslacht zelf ook goddeloos was. Bezwaar tegen deze theorie is, dat als Seth's nakomelingen nefilim waren, ze niet vaker zo worden genoemd.

De derde theorie gaat uit van het principe dat de nefilim de machthebbers waren, het soort aristocraten die we in het Midden-Oosten tegenkomen, en als echte despoten iedere vrouw nam waar ze zin in hadden om zo hun dynastie te vestigen. Als bezwaar kunnen we ons afvragen waarin deze aristocraten dan afweken van de despoten na de zondvloed dat God zo vertoornd op hen was. Net als de tweede theorie komt deze mij niet erg overtuigend over.


Geschiedenis

Uit onderzoek blijkt dat farao Sa-Nakht (2700 v.C.) ruim 1,98 m was en aan gigantisme leed (ScienceDirect, "Oldest case of gigantism? Assessment of the alleged remains of Sa-Nakht, king of ancient Egypt" in The Lancet Diabetes & Endocrinology, Vol. 5, Issue 8, August 2017, p. 580-581).

Hedendaagse lange mensen

De volwassen inwoner van Nederland is gemiddeld 173,5 cm lang. Volwassen mannen zijn gemiddeld 180 cmlang, 13 cmlanger dan volwassen vrouwen (CBS Webmagazine, 22 maart 1999).

De Sudanese Maasai, Turkana, Samburu and Dinka behoren tot de langste mensen ter wereld. Volwassen mannen zijn gemiddeld 1,9 m terwijl de vrouwen 1,8 m lang zijn (Stefan Anitei, Softpedia).


Literatuur


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!