Enten
ἐγκεντρίζω G1461 "enten, inenten",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Bomen,

Een methode van vermenigvuldigen waarbij een tak van een boom of plant wordt verenigd met de wortels en tak van een andere boom of plant. Door een enting zal de boom of plant meer vrucht gaan dragen. Komt in de Bijbel alleen voor in Rom. 11:17-24.

Inhoud

Bijbel

De enige passage in de Bijbel is die waar Paulus het noemt als een voorbeeld hoe de heidenen worden geënt op de Joden: Als nu enige van die takken afgesneden zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, daartussen bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, ... Want als u afgesneden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. (Rom. 11:17-24). Zie Enten van Olijfbomen voor een verdere uitwerking hiervan en waarom het "afgesneden" is en niet "afgehouwen".


Methodiek enten

Het enten van takken op een onderstam is een niet al te moeilijke techniek, die bij een of twee keer (voor)gedaan onder de knie is. De meeste fouten worden gemaakt bij de planning, het verzamelen van de benodigdheden en het juiste materiaal.

Voorbereiding

Het volgende moet je hebben wil je gaan enten:

Jachtmes Teflon tape LAC Balsam

Tijdstip

Het beste tijdstip om te enten is in het voorjaar (eind maart, tenzij het uitzonderlijk zacht weer is), als op de onderstam de knoppen beginnen te zwellen.

Enthout

De onderstam waarop we gaan enten moet gezond zijn en voldoende wortels bezitten. Hij moet niet al te dik zijn, ongeveer 1 tot 2 cm.

Het enthout (de tak die we op de onderstam gaan enten) is iets dunner en eenjarig (de twijgen of scheuten die het vorige jaar zijn ontstaan). De lengte is niet zo van belang zolang er minimaal drie tot vier knoppen op zitten. Het verzamelen van enthout doe je in de (late) winter als de boom nog in volledige winterrust is. Je kunt dit enthout bewaren door deze voor minstens twee derde in de schaduw in scherp zand te plaatsen en daarna het zand in te spoelen. Het idee hierachter is dat het enthout in winterrust blijft (dus koel) en niet uitdroogt.

Enten

Nu alle voorbereidingen zijn getroffen beginnen we met het enten zelf. Er zijn verschillende methodieken (zie afbeelding), in onze beschrijving volgen we methodiek D. Het belangrijkste hierbij is dat de groeilagen (de dunne laag tussen bast en hout) van de onderstam en het enthout precies op elkaar aansluiten.

Het mes welke is aan één kant geslepen, hierdoor zal het recht door de nerven van het hout gaan, dit in tegenstelling tot een aan weerszijden geslepen mes (bv. aardappelschil mesje) welke de neiging heeft om de nerven te volgen (=weg van de minste weerstand). Verder het mes moet vlijmscherp en glad zijn zodat het niet in het hout "hakt" maar snijd!

Aan de onderkant van het enthout wordt met twee sneden een driehoekige punt gemaakt die precies moet passen op de driehoekige inkeping van de onderstam. De onderstam wordt eerst horizontaal afgesneden, vervolgens wordt een driehoekige inkeping gemaakt net onder het horizontale snijvlak. Vervolgens wordt het enthout in deze driehoekige inkeping geschoven tot het een geheel vormt met de onderstam en de groeilagen van het enthout en onderstam op elkaar aansluiten (ie. geen opening hiertussen).

Controleer of alles goed zit en ga de wond verbinden. Deze wordt dakpansgewijs van onder naar boven aangebracht (niet zoals een arm of been wordt verbonden) en boven de entplaats met een knoop vastgemaakt. Vervolgens moet de ent beschermd worden tegen uitdroging (zolang er nog geen sapstromen zijn), dit doen we door met LAC Balsam de entplaats en de horizontaal afgesneden top van de onderstam te bedekken. Hierbij zorgen dat het hele gedeelte waterdicht door de LAC Balsam is afgedekt, zodat verdamping tot een minimum is beperkt.

We hebben nu een ent en de enige nazorg is dat we regelmatig controleren dat de ent niet uitdroogt en eventuele uitlopers van de onderstam worden verwijderd (voorzichtig eraf wrijven). Als alles meezit zal de ent gaan uitlopen en zal in de loop van het jaar vergroeien met de onderstam. Omdat het een forse wond is in de boom kan het nuttig zijn om bij de volgende winter deze opnieuw met LAC Balsam in te smeren en te voorkomen dat deze aan strenge vorst blootstaat (bv. door het tijdelijk met een doek af te dekken. Zorg wel dat deze niet te nat wordt waardoor rotting kan ontstaan).


Enten in de Oudheid

De Romeinen waren fervente tuinierders, het is dan ook niet verwonderlijk dat de techniek van enten bij hen bekend was. zij werd met name toegepast bij vruchtbomen zoals de olijfboom om zo een betere vruchtopbrengst te krijgen. Zo lezen we aan het eind van Cato's De agricultura een technische verhandeling over het enten van diverse soorten bomen.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!