Adam (persoon)
Ἀδάμ G76 "Adam", אָדָם H120 "mens, menselijk wezen, lieden, mensheid, man, mannen, Mensenkind", אָדָם H121 "Adam (stad), Adam",

Zie ook: Eva,

Adam (Hebreeuws אָדָם H121; Grieks Ἀδάμ G76), de eerste mens op aarde door God geschapen.

Inhoud

Bijbel


Terminologie

Hebreeuws אָדָם H121 "mens" van אָדָם H120 "mens, aarde" van אָדַםH119 "rood" (TWOT - 25a).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!