Adam (persoon)
Ἀδάμ G76 "Adam", אָדָם H120 "mens, menselijk wezen, lieden, mensheid, man, mannen, Mensenkind", אָדָם H121 "Adam (stad), Adam",

Zie ook: Eva,

אדם, de eerste mens op aarde door God geschapen


Koop nu


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!