Boekverbrandingen

Zie ook: Boeken,

Boekverbranding, biblioclasme of libricide is een verschijnsel van alle tijden, waarbij de verbranders onwelgevallige boeken, geschreven teksten en mediadragers meestal publiekelijk en ritueel verbranden. Het motief voor boekverbranding komt neer op censuur op morele, religieuze en politieke gronden.

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

Een geval geval over boekverbrandingen lezen we bij Jojakim, de koning van Juda, die Jehudi opdracht geeft om een boekrol te halen en voor te lezen. Steeds als Jehudi een aantal stukken had voorgelezen sneed hij die van de boekrol af en gooide die in de haard. De profeet Jeremia krijgt de opdracht om die boekrol opnieuw te schrijven en het oordeel over koning Jojakim uit te spreken (Jer. 36:23ev.).

Nieuwe Testament

In Handelingen zie we dat, nadat velen tot geloof komen, ze de boeken verbranden die niet meer met hun nieuwe levenswandel in overeenstemming is (Hand. 19:19).


Geschiedenis

In de loop der eeuwen zijn heel veel boekverbrandingen geweest. Hieronder een overzicht van boekverbrandingen vanuit vermeend christelijk oogpunt:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!