Achlai (1)
אַחְלַי H304 "Achlai, Ahlai",

De SV gaat er van uit dat de Achlai uit 1 Kron 2:31 de naam van de dochter van Sesan is, John Gill gaat er echter van uit dat deze de zoon van Sesan was maar stierf zonder kinderen na te laten.

Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!