Fossielen

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Dinosaurier,

Onder fossielen verstaat men alle resten en sporen van planten en dieren die geconserveerd zijn in gesteente. De wetenschap die fossielen bestudeert heet paleontologie. Dit kennisgebied helpt bij het onderzoek naar de opeenvolging van gesteenten, een tak binnen de geologie die biostratigrafie genoemd wordt.

Fossiel is afgeleid van het Latijnse fossilis, dat "opgegraven" betekent.

Zie ook voetafdruk van een mens in die van een dinosauriër.

Inhoud

Fossielen in Israël


Gefossiliseerde bomen in de Negev

Volgens sommige geleerden zijn deze bomen 120 miljoen jaar oud. In ieder geval wijzen deze bomen erop dat vroeger in de Negev een groot woud was wat wijst dat de omgeving toen een stuk natter was.


Levende fossielen


Dieren

Coelacanth

Coelacanthen (Latimeria) vormen een groep kwastvinnige vissen. Zij gelden als het standaardvoorbeeld van een levend fossiel. De eerste beschrijving was afkomstig van de paleontoloog Louis Agassiz, die in 1836 de soort Coelacanthus granulatus uit het Perm beschreef. Sindsdien zijn er verscheidene andere fossielen gevonden. Op 23 december 1938 werd in Zuid-Afrika, bij de monding van de Chalumna, door kapitein Hendrik Goosen de eerste levende Coelacanth gevangen.


Planten

Sequoia

De mammoetboom of reuzensequoia (Sequoiadendron giganteum) is een boom uit de cipressenfamilie (Cupressaceae)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!