Wouden (Bossen)
ὕλη G5208 "bos, woud, brandstof", חֹרֶשׁ H2793 "loof, bossen, Choresa, struik, woud", יָעוֹר H3264 "bossen, wouden", יַעַר H3293 "jaar, woudhoogten, woudgebied, honigraten, bos, jaar, zuiderwoud, woud",

Zie ook: Beeldbank, Bomen,

Bos is een begroeiing die voornamelijk uit bomen in een dominante boomlaag bestaat met de daarbij een ondergroei van kruiden en struiken.

Inhoud

Bijbel

Met name in het noorden bij het Libanongebergte waren vroeger uitgebreide cederbossen of wouden, welke grote delen van Syrië tot en met de rivier de Eufraat toe bestreek (N.K. Sandars, The Epic of Gilgamesh, p. 82).


Tegenwoordig

Op dit moment is 7,9 % (135,09 km2) van het totale oppervlak van Israël (1710 km2) bebost. Verder zijn er uitgebreide projecten om het aantal bossen verder uit te breiden.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!