Ofir
אוֹפִיר H211 "Ofir",

Zie ook: Plaatsen,

Land waaruit goud werd geïmporteerd.

Inhoud

Bijbel

Zoon van Joktan

In Genesis 10:29 en 1 Kronieken 1:23 wordt Ofir samen met Havila en Jobab zonen van Joktan genoemd.

Land

In de Bijbel wordt Ofir het land genoemd waar Salomo zijn goud en andere kostbaarheden vandaan haalde (1 Kon. 9:28; 10:11). Ook in Job wordt het land geprezen om zijn goud (Job 22:24; 28:16), hetzelfde in de Psalmen en Jesaja (Ps. 45:10; Jes. 13:12).


Locatie Ofir

Er zijn diverse theorieën waar Ofir lag.

Zuidelijk Arabië

Er zijn pre-islamitische inscripties gevonden van een stam met deze naam (G. Ryckmans, Les noms propres sud-sémitiques, 1934, p. 298, 339 ş.urm) in het gebied tussen Saba en Jemen.

Zuidoosten van Arabië

Het gebied Oman, wat in de buurt van Ezeon-geber lag.

Kust Oost Afrika

Aan de kust van Oost-Afrika, waarmee men het gelijk wil stellen met het Egyptische land Punt, mogelijk Somalië (W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israel, 1953, p. 133-135, 212; van Beek, JAOS 78, 1958, p. 146).

Supra in India

De Septuagint en de Vulgaat interpreteren Ofir als India (Job 28:16), ook Josephus geeft hier melding van (Fl. Josephus, Histories, 8.164).

Zuid-Amerika

De theoloog Benito Aria Montano meende dat de inwoners van Peru afstammelingen waren van Ofir en Shem (Zur Shalev, (2003). "Sacred Geography, Antiquarianism and Visual Erudition: Benito Arias Montano and the Maps in the Antwerp Polyglot Bible" (PDF). Imago Mundi. 55: 71). Dr. Cyrus H. Gordon op basis van de in 1874 gevonden Fenicische Paraíba-inscriptie dacht dat Ofir in Brazilië lag (C. Gordon, Riddles In History, New York, 1974). Echter al deze hypotheses zijn onwaarschijnlijk. De Paraíba-inscriptie wordt tegenwoordig als een slimme vervalsing gezien (Glenn Markoe, (2000). Phoenicians. University of California Press. p. 13).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!