Dwaalleringen

Zie ook: Artikelen Blog, Afrikaanse Hebreeërs, Afrocentrisme, Aleph-Tau code, Allah (afgod), alverzoening, Astrologie, Bijbelcode / E.L.S., Complottheorie, Hoax, Vervalsingen, Jehovah getuigen, Maansverduistering, Restitutietheorie,

De laatste jaren zien we in christelijke kringen steeds meer populaire boeken verschijnen met daarin grote dwaalleringen, sommige zijn gebaseerd op bijgeloof, anderen op astrologie en weer anderen zijn ontsproten aan het idee dat in de Bijbel een geheime code of boodschap is. Hierboven zijn een aantal verwijzingen naar de belangrijkste dwaalleringen die verder zijn uitgewerkt.

Inhoud

Kenmerken van dwaalleringen

(Herschepping, Dwaalleringen)

In de Bijbel zien we verschillende verwijzingen dat we niets mogen toevoegen af afnemen van Gods Woord (Spr. 30:6), soms meer gespecificeerd voor een bepaald gedeelte van Gods Woord (Deut. 4:2; 12:32; Opb. 22:18), maar het is duidelijk dat in principe dit voor heel Gods Woord geldt. Analyseer je dit soort dwaalleringen dan zie je dat ze vaak delen van de Bijbel afwijzen, omdat die naar hun mening niet erin thuishoren (bv. de brieven van Paulus, of zelfs het hele Nieuwe Testament). Ga je er nog dieper op in dan zie je dat ze niet alleen grote delen weglaten, maar ook meer subtiel kleinere gedeelten weglaten, je moet dan ook niet vreemd opkijken dat ze Jezus plotseling niet meer als de Zoon van God zien, maar van Jozef, of, dat ze stellen dat Jezus niet voor onze zonden is gestorven. Het zijn deze kleine veranderingen waar je als christen alert op moet zijn, want als Jezus niet meer Gods Zoon is, dan is Zijn lijden ook tevergeefs geweest. De zonde is niet weggedaan en God's plan met de wereld is zinloos. Er is er maar één die dolgraag wil dat we zo denken en dat is de satan. Deze zal subtiel de gelovigen een rad voor de ogen draaien om ze maar te laten geloven dat God niet Almachtig is en dat Zijn verzoeningswerk door Zijn Zoon Jezus Christus geen waarde heeft. Daarvoor in de plaats wordt het welbevinden van de mens gezet, dat die een tijdelijk goed gevoel heeft, maar het echte goede niet hierdoor krijgt. Het is om deze reden belangrijk dat we de Bijbel goed kennen (ook Jezus gaf als weerwoord aan satan Gods Woord door) en die gebruiken tegen dwaalleraars.


Dwaalleringen genoemd in de Bijbel

Dwaalleringen worden ook in de Bijbel genoemd, zo lezen we in Mat. 24:24 al dat "er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen", terwijl we in Jer. 23:21 lezen "Ik heb die profeten niet gezonden, nochtans hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, nochtans hebben zij geprofeteerd". Paulus geeft een aantal voorbeelden, zoals in 1 Tim.4:3 waar oa. het huwelijk wordt verboden en het nuttigen van bepaalde soorten voedsel.


Moderne dwaalleringen

Naast veel vervalsingen of hoaxen zijn er die vooral gericht zijn om de christelijke feesten, zoals Kerst, Pasen of het Pinksterfeest, in twijfel te brengen door te zeggen dat die van heidense oorsprong zijn. Deze categorie is veelal terug te voeren op het boek van Alexander Hislop "The Two Babylons" (zie hier waar e.e.a. is uitgewerkt).

Enkele dwaalleringen die op onze website verder zijn uitgewerkt zijn:


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!