Fouten in de Bijbel

Zie ook: Bijbel, Tekstkritiek,

Ook in de Bijbel komen fouten voor, meestal zijn die veroorzaakt bij het overschrijven door een kopiist. In de tekstkritiek zien we dan ook dat die de verschillende overgeleverde manuscripten met elkaar vergelijken en op die manier proberen de oorspronkelijke tekst te reconstrueren.

Inhoud

Fouten

In de Bijbel komen we een aantal passages tegen die niet kunnen kloppen en waarvan we moeten uitgaan dat de overgeleverde tekst niet correct tot ons is gekomen.


Niet geheel fout

Ook zijn er teksten die vreemd overkomen en waarvan in eerste instantie gezegd kan worden dat ze fout zijn. Zo wordt in Leviticus 11:19 en Deuteronomium 14:18 de vleermuis tussen de onreine vogels wordt gezet, terwijl het toch overduidelijk een zoogdier is. De reden hiervan is dat men toen een andere indeling eropna hield dan tegenwoordig (→ vleermuis).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!