Messias
Μεσσίας G3323 "Messias", מָשִׁיחַ H4899 "Messias, Gezalfde",

Zie ook: Artikelen Blog, Messias (profetie OT), Messias (prototype),

Messias, Christus, de gezalfde.

Inhoud

Bijbel

Aan het begin van Mattheüs wordt de genealogie van Jezus Christus genoemd (Mat. 1:1), waarbij de nadruk op Christus, ligt. In het Lukas evangelie zeggen niet alleen de engelen dat Jezus de Christus is (Luk. 2:11), maar ook de demonen (Luk. 4:41).

In de synagoge leest Jezus uit Jesaja "De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden  om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken." (Luk. 4:18-19; cf. Jes. 61:1), waaruit blijkt dat God zelf Jezus heeft gezalfd en daarom Jezus de titel Gezalfde heeft.

Oudtestamentische teksten als Psalm 45:8 worden vaak ook aangehaald dat God zelf de Messias heeft gezalfd.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!