Misbruik

Zie ook: Incest, Pastoraat, Verkrachten,

Misbruik is het gebruiken van een situatie, zaak, persoon of recht, op een manier of voor een doel (oneigenlijk, oneerlijk of schade berokkenend) dat niet acceptabel is. Een specifieke vorm is seksueel misbruik waarbij iemand gedwongen wordt om seksuele handelingen uit te voeren, te ondergaan of daar getuige van te zijn. Je bent vaak afhankelijk van de dader of bang voor hem zodat hij jou kon dwingen.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel worden diverse vormen van misbruik genoemd en afgewezen. Zie de hoofdartikelen voor een inhoudelijke behandeling:


Stop MisbruikMeldpunten

Diverse kerkgenootschappen, wetend dat misbruik overal en dus ook in de kerk kan voorkomen, hebben een gedragscode opgesteld en daaruit vloeiend maatregelen getroffen hoe te handelen bij misbruik. Er zijn een aantal meldpunten:

Niet verbonden aan een kerkgenootschap, maar die ook betrouwbare professionele hulp bieden:

Overheidsorganen die informatie en/of professionele hulp bieden:

Heeft u aanvullingen van christelijke professionele instanties die zich hiermee bezig houden, laat het ons weten.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!