Machtsmisbruik (overheid)
κατεξουσιάζω G2715 "machtsmisbruiken",

Zie ook: Misbruik,

Inhoud

Bijbel

Nieuwe Testament

Als er onenigheid is tussen de discipelen, zegt Jezus tot hen "Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn" (Mat. 20:25-26; Mark. 10:42-43)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!