Zebadja
זְבַדְיָה H2069 "Zebadja",

Zie ook: Personen, Namen,

Zebadja (Hebreeuws זְבַדְיָה H2069), meerdere personen in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Negen personen in het Oude Testament dragen deze naam.

Benjamiet, afstammeling van Beria

Een Benjamiet van de zonen van Beria (1 Kron. 8:17).

Benjamiet, afstammeling van Elpaal

Een Benjamiet van de zonen van Elpaal (1 Kron. 8:15).

Zoon van Jeroham

Een van de zonen van Jeroham van Gedor en een van Davids krijgers (1 Kron. 12:7).

Zoon van Asaël

Zoon van Asaël, broeder van Joab, en een van Davids krijgers (1 Kron. 27:7).

Zoon van Michaël

Zoon van Michaël, van de zonen van Sefatja (Ezra 8:8).

Priester, afstammeling van Immer

Een priester van de zonen van Immer, die een buitenlandse vrouw had ten tijd van Ezra (Ezra 10:20).

Leviet, zoon van Meselemja

Een Leviet, derde zoon van Meselemja, de Choriet (1 Kron. 26:2).

Leviet, ten tijde van Jehosafat

Een Leviet onder koning Jehosafat (2 Kron. 17:8).

Zoon van Ismaël

Zoon van Ismaël en prins van het huis van Juda onder koning Jehosafat (2 Kron. 19:11).


Terminologie

De Hebreeuwse naam Zebadja זְבַדְיָה H2069 zĕbadyâ ook voorkomend met de variant זְבַדְיָ֙הוּ֙ zĕbadyāhû is afgeleid van זָבַד H2064 en יָהּ H3050 en betekent "gift van de HEER".

De Griekse vorm Zebedeüs Ζεβεδαῖος G2199 Zebedaíos̱ is hiervan afgeleid.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!