Aanbevelingsbrief
συστατικός G4956 "aanbevelings-(brief)",

Aanbevelingsbrief (συστατικός G4956), een brief waarin de afzender verklaarde in te staan voor de bezorger.

Inhoud

Bijbel

Paulus stelt dat de gemeente een 'aanbevelingsbrief' van Christus is (2 Cor. 3:1). De brief aan Filemon is een ander voorbeeld waarin Paulus als afzender instaat voor Onesimus die deze brief moet bezorgen aan zijn meester Filemon (Fil. 1:10-11).


Geschiedenis

Uit oude papyri is gebleken dat afzenders aangaven in te staan voor de bezorger van hun brief. Zo schrijft Polybius dat een persoonlijke verschijning een betere aanbeveling is dan welke brief dan ook (Polybius, Histories, 31.16.3).Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!