Voorwaar
ἀμήν G281 "stevig, echt, inderdaad, amen",

Zie ook: Jezus Christus,

In de Evangeliën zien we dat Jezus een aantal keren "Voorwaar ik zeg u" uitspreekt, altijd heeft dit dan de betekenis dat hij iets belangrijks gaat zeggen. Hierbij valt op dat in het Johannes Evangelie "voorwaar" is verdubbeld "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u".

In het Grieks wordt ἀμήν G281 "amen" gebruikt, te vertalen als "voorwaar", "zo is het", "inderdaad".


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!