Vishaak
ἄγκιστρον G44 "vishaak", חַכָּה H2443 "angel, haak, vishaak",

Zie ook: Visser,

Vishaak, een bochtig voorwerp om vissen mee te vangen, vaak wordt aan het einde lokaas, zoals wormen, gespietst.

Inhoud

Bijbel

In Job wordt de vraag gesteld of de Leviathan met een vishaak gevangen kan worden (Job 40:20). Terwijl in Jesaja en Habakuk het als middel wordt genoemd om vissen te vangen (Jes. 19:8; Hab. 1:15).

In het Nieuwe Testament geeft Jezus Zijn discipelen opdracht om te gaan vissen met een vishaak en de eerste vis die ze vangen zit een geldstuk om de belasting te betalen (Mat. 17:27).Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!