Leon Mazin

Zie ook: Lijst Messiasbelijdende Joden, Messiasbelijdende Joden,

Leon Mazin (1969- ) is een Messiasbelijdende Jood, geboren in Wit-Rusland (deel van de voormalige Sovjet-Unie) en woonachtig in Haifa, Israël.

Inhoud

Levensbeschrijving

Hij werd door zijn Joodse ouders atheïstisch opgevoed. Gedurende zijn studie hoorde hij voor het eerst van de Heere Jezus en kwam op 17-jarige leeftijd tot geloof in Hem als zijn Zaligmaker. In zijn laatste studiejaar ging hij steeds meer verlangen naar Israël, zodat hij in 1991 met zijn ouders aliyah maakte naar Israël.

Zijn Joodse vrouw Nina komt oorspronkelijk uit de Oekraïne en leerde in haar jeugd via haar ouders de Heere Jezus kennen. In Israël ontmoetten Leon en Nina elkaar, ze trouwden in 1994 en hebben zich toen in Haifa gevestigd. Inmiddels hebben ze samen vijf kinderen.

Naast hun dagelijks werk gingen ze evangeliseren onder Russische Joden en zo ontstond in Haifa de gemeente Shavei Tsion ("Keer terug naar Sion"), welke in het begin bestond voor 99% uit Russisch-sprekende immigranten. De diensten zijn om die reden zowel in het Ivriet als Russisch. Later is er in Nazareth dochtergemeente Netzer haGalil ("Spruit van Galilea") opgericht. Vanaf het begin richtten zij zich door het Russischtalige blad Oasis op hun landgenoten in en buiten Israël.

Daarnaast is er in Nazareth en later in Haifa een gaarkeuken opgezet. Arme Joden, meer dan eens verwezen door de sociale dienst, worden naar Nina verwezen die de intakegesprekken voert. Er wordt precies geregistreerd hoeveel maaltijden iemand per week ontvangt en hoe lang dit mag voortduren. Bovendien probeert men op andere momenten in gesprek te komen met deze personen. Dan wil men graag spreken over Jezus als het Brood des Levens. Dit is de diepste drijfveer! Ook is Mazin actief met een programma voor overlevenden van de Holocaust, een kleine muziekschool, een theologische opleiding, het ondersteunen van soldaten in het leger en het uitgeven van een evangelisatieblad in de Russische taal.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!