Testament van Job

Zie ook: Job (doorverwijspagina),

Doorverwijspagina Zie Job (Doorverwijspagina) voor andere artikelen met Job.

Het Testament van Job is een Grieks geschrift geschreven in de 1ste eeuw n.C..

Inhoud

Beschrijving

Het boek wordt niet in de Bijbel genoemd. Het is een Joodse Midrash, mogelijk van Alexandrijnse oorsprong. Het oudst overgeleverde manuscript in in het Koptisch en is uit de 5de eeuw, andere vroege manuscripten zijn in het Grieks en Oudkerkslavisch.

Het manuscript bevat de laatste vermaningen van Job aan zijn kinderen.

In het Decretum Gelasianum wordt het als apocrief geschrift verworpen.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!