Petrus (brieven)

Zie ook: Nieuwe Testament,

Inhoud

Eerste brief van Petrus

Auteur

de apostel Petrus


Ontstaan

63 - 64 na Christus; zie ook tijdslijn.


Thema

Overwinning door lijden.


Synopsis

 1. Onze redding.
  1. Begroeting (1:1-2)
  2. Een levende hoop, door de Opstanding van Jezus (1:3)
  3. Een onvergankelijke erfenis (1:4)
  4. Een goddelijke kracht die ons behoudt en overwinning schenkt
   1. door geloof (1:5)
   2. doorheen de verzoeking (1:6)
   3. gelouterd als goud (1:7)
   4. in liefde en vreugde (1:8)
  5. Gods mysterieuze plan
   1. waarvan profeten getuigden en waarnaar engelen nieuwsgierig waren (1:10-12)
   2. het vraagt om nederigheid, gehoorzaamheid, afzondering van de wereld (1:13-17)
   3. de oneindige prijs die ervoor betaald werd (1:18-19)
   4. vastgelegd van voor de vestiging van de wereld (1:20-21)
 2. Het leven van de gelovige in het licht van onze redding
  1. Gereinigd en opgebouwd worden door de eeuwige waarheid en door de broederlijke liefde (1:22-25)
  2. Bevrijd van het kwade en verlangen naar het Woord dat ons voedt (2:1-3)
  3. Levende stenen van een tempel, waarvan Christus de hoeksteen is (2:5-6)
  4. Christus kostbaar achten, hoewel hij verworpen werd door ongelovigen (2:7-8)
 3. Plaats en plichten van de gelovige
  1. Eerzaam en heilig als volk van God (2:9-10)
  2. Leven als vreemdelingen en pelgrims (2:11)
  3. Burgerlijke en sociale plichten (2:12-15)>
  4. Goed burgerschap (2:16-17)
  5. Plichten in het huishouden als gelovige:
   1. als dienaar: gehoorzaam en geduldig (2:18-20)
   2. met Christus als voorbeeld (2:21-25)
   3. als echtgenote, getooid met geestelijke gaven (3:1-6)
   4. als echtgenoot, aandachtig voor zijn vrouw (4:7)
   5. medelijden en vergevend (3:8-9)
   6. denkend aan de beloften voor wie het kwade weerstaat (3:10-13)
 4. Aanwijzingen en bemoediging met betrekking tot lijden
  1. Lijden voor de goede zaak geeft vreugde (3:14-17)
  2. Het voorbeeld van Christus overwinnend lijden (3:18-22)
  3. Het offer van Christus spoort aan tot zelfverloochening (4:1-3)
  4. Aanbevelingen voor een leven dat God verheerlijkt (4:7-11)
  5. Niet verwonderd zijn over beproevingen (4:12)
  6. Lijden met en voor Christus (4:13-14)
  7. God eren wanneer we voor Hem lijden (4:15-19)
 5. Laatste aanbevelingen en waarschuwingen
  1. Aan de oudsten van de gemeenten (5:1-4)
  2. Aan jongeren en ouderen (5:5-7)
  3. Waarschuwingen tegen de duivel (5:8-9)
  4. Zegenbede en groeten (5:10-14)

Tweede brief van Petrus


Ontstaan


Thema


Synopsis

 1. Het geestelijk leven.
  1. Begroeting (1:1-2)
  2. De roeping (1:3)
  3. Zekerheid door kostbare beloften (1:4)
  4. Zeven belangrijke stappen in onze groei (1:5-8)
  5. Onze uiteindelijke bestemming (1:10-11)
  6. Ter herinnering als afscheid (1:12-15)
  7. Een glorievolle ervaring (1:16-18)
  8. De goddelijke oorsprong en de kracht van de Schriften (1:19-21)
 2. Valse leraars, hun karakter en leer
  1. Hun tegenstand en ontkenning van Christus (2:1)
  2. Hun populariteit, duivelse invloed en hypocrisie (2:2-3)
  3. De oordelen van God over o.a. gevallen engelen, Sodom en Gomorra,... zijn waarschuwingen voor de goddelozen (2:4-6)
  4. Het behoud van de rechtvaardigen voor het komende oordeel (2:7-9)
  5. Verdere beschrijving van dwaalleraars:
   1. hun overspeligheid en excessen (2:10-13)
   2. hun verderfelijke invloed (2:14-16)
   3. hun leegheid en onstandvastigheid (2:17)
   4. hun luidruchtige woorden die tot slavernij en corruptie leiden (2:18-19)
   5. hun afvalligheid en verdorvenheid (2:20-22)
 3. Voorspellingen aangaande de Dag des Heren en oproep tot standvastigheid
  1. Het doel van deze brief (3:1-2)
  2. Het einde van de spotters (3:3-4)
  3. Het negeren van waarschuwingen
   1. in het Oude Testament (3:5-6)
   2. in verband met het komende oordeel (3:7)
  4. Uitleg van de goddelijke beschikkingen
   1. de lengte van Gods dagen (3:8)
   2. door genade wordt het oordeel uitgesteld (3:9)
  5. De zekerheid van de komst van de dag des Heren (3:10)
  6. Houding en hoop van de gelovigen (3:11-14)
  7. Een aanbeveling van Paulus' brieven en waarschuwing tegen afwijzen van de Schriften (3:15-16)
  8. Oproep tot standvastigheid en geestelijke groei (3:17-18)

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!