1 Johannes 3:2

SVGeliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als [Hij] zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.
Steph αγαπητοι νυν τεκνα θεου εσμεν και ουπω εφανερωθη τι εσομεθα οιδαμεν δε οτι εαν φανερωθη ομοιοι αυτω εσομεθα οτι οψομεθα αυτον καθως εστιν
Trans.agapētoi nyn tekna theou esmen kai oupō ephanerōthē ti esometha oidamen de oti ean phanerōthē omoioi autō esometha oti opsometha auton kathōs estin

Algemeen

Zie ook: Jesaja 56:5, Mattheus 5:12, Johannes 1:12, Romeinen 8:15, Romeinen 8:18, 2 Corinthiers 4:17, Galaten 3:26, Galaten 4:6, Filippenzen 3:21, Colossenzen 3:4

Aantekeningen

Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als [Hij] zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

αγαπητοι
Geliefden
νυν
nu
τεκνα
kinderen
θεου
Gods
εσμεν
zijn wij

-
και
en
ουπω
het is nog niet
εφανερωθη
geopenbaard

-
τι
wat
εσομεθα
wij zijn zullen

-
οιδαμεν
wij weten

-
δε
Maar
οτι
dat
εαν
als
φανερωθη
zal geopenbaard zijn

-
ομοιοι
zullen gelijk
αυτω
wij Hem
εσομεθα
wezen

-
οτι
want
οψομεθα
zien

-
αυτον
wij zullen Hem
καθως
gelijk
εστιν
Hij is

-

Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als [Hij] zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!