Over Ons

Op de website Aantekeningen bij de Bijbel staan verschillende documenten met opmerkingen, notities, citaten en verwijzingen betreffende de Bijbel en is het resultaat van een jarenlange studie van J.P. van de Giessen.

Halverwege 1985 is de auteur begonnen met een diepgaande studie van de Bijbel, in eerste instantie werden de gegevens opgeslagen in tekstdocumenten. Halverwege 2003 is door een aantal mensen gevraagd of zij ook de beschikking konden krijgen over deze aantekeningen. Gezien de omvang en het feit dat de aantekeningen continue aan verandering onderhevig zijn en op dat moment nog grotendeels in tekstbestanden stond, werd besloten om de aantekeningen eerst in html om te zetten en voorlopig via deze manier te presenteren.

Halverwege 2005 bleek dat deze opzet niet meer voldeed en is overgegaan naar een database waar alle gegevens in worden gezet. Daarnaast is er ook een blog waar de laatste resultaten en artikelen worden behandeld.

Sinds 2010 zijn er een aantal auteurs bijgekomen die regelmatig artikelen schrijven voor de weblog en/of de website. Ook zijn er vele vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd.

Ondanks de vele wijzigingen van de website, heeft de inhoud toch het karakter gehouden van de vele persoonlijke notities de auteur(s) maakten. Hierdoor zijn verschillende teksten misschien overbelicht en andere onderbelicht.


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker