G47 ἁγνεία
reinheid, zondeloosheid van leven
Taal: Grieks

Woordstudie

Komt 2x voor in de Bijbel.

hag'neia, zn vr van ἁγνός G00053; TDNT - 1:123,19;


reinheid, zondeloosheid van leven


Bronnen

Literatuur

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!